‪...‬טוען
 

 שגיאה

  • Malformed search query

 מועצת משגב

משגב תפעל לחיזוק יישוביה הבדואים והיהודיים ועידוד צמיחתם כ”יישובים
לדורות”, בהיותו של היישוב חוליה משמעותית ורבת השפעה על רווחת התושבים וחוסנה של קהילת משגב. משגב תעודד צמיחתן של קהילות רב דוריות, מכילות, מקבלות וקשובות לצרכיהם של הקבוצות והיחידים שבתוכן, ברוח של אהבת המקום, עזרה הדדית ותמיכה בעיתות שמחה ובעיתות צער, ותתמוך במערך ההתנדבות העומד בבסיס הקהילתיות של משגב. לצד טיפוח כל יישוב וייחודיותו יחוזקו גם הקשרים בפסיפס הבין יישובי להעשרת שיתוף הפעולה ולכידותה של קהילת משגב.

הוסף ערך