‪...‬טוען
 

הקהילה הבדואית במשגב - כללי 

משגב תאריך : 1995-07-08 | כתב : עמית כהנא

 
האוכלוסייה הבדואית במשגב היא חלק אינטגרטיבי מהנוף של משגב, החיה בשישה יישובים מוכרים – כמאנה, סלאמה, חוסניה, ראס אל-עין, דמיידה וערב אל נעים.


 

האוכלוסייה הבדואית במשגב היא חלק אינטגרטיבי מהנוף של משגב, החיה בשישה יישובים מוכרים – כמאנה, סלאמה, חוסניה וראס אל-עין, בהם מתגוררים בני משבט סוואעד, דמיידה, בה מתגוררים בני שבט חוג'יראת, וערב אל נעים, בה מתגוררים בני שבט נעים. מקורם של כלל השבטים הוא מחצי האי ערב, כאשר שבט סוועאד התיישב עם השנים באזור עירק ושבט חוג'יראת באזור צפון מזרח סוריה. שני השבטים הגדולים הללו, ושבטים קטנים נוספים, נדדו אל תחום ישראל לפני כמה מאות שנים וביססו את היישובים הקיימים עד ימינו.

על אף אחיזתם רבת השנים על אדמות היישובים, בזמן השלטון הטורקי באזור החליטו רבים מהמתיישבים להסיר את שמם מבעלות על האדמות כדי לא להתגייס לצבא הטורקי. לפיכך, לאורך השנים נראתה מגמה של איבוד אדמות, אשר יצרה מתח בין האוכלוסייה הבדואית לממשלה אשר כלל הריסת רכוש וסילוק תושבים מבתיהם. רק בשנות התשעים לבסוף החליטו להכיר ביישובים הבדואים כיישובים לכל דבר וחלק מהמועצה האזורית, החל בדמיידה וכמאנה בשנת 1995. כחלק מההכרה, הושקע מאמץ בשיקום ופיתוח היישובים שעירב את תושבי המקום, זאת לצד התפתחות כלכלית מורגשת. כיום האוכלוסייה הבדואית נמצאת בנסיקה, ועוברת תנופה הן בבניית תשתיות והרחבות ביישובים ובין בפרויקטים חינוכיים וחברתיים, גיוס לצבא ולשירות לאומי, אשר מבססים אותם כחלק בלתי נפרד ומשמעותי ממשגב כמועצה אזורית וקהילה.
בדואים משגב כמאנה סלאמה חוסניה "ראס אל-עין" דמיידה "ערב אל-נעים"