‪...‬טוען
 

ראשיתה של משגב

משגב תאריך : 1982-04-30 | כתב : עמית כהנא

 
שלבי הקמת יישובי משגב והמועצה האזורית.


ראשיתה של ההתיישבות במשגב החלה סביב שנות ה-50 על ידי הקמת היאחזות נח״ל שגב בשנת 1953 שלימים הפך לכפר עבודה שגב. יחד עם זאת, האזורים ההרריים בגליל לא הקלו על ההתיישבות ממספר סיבות, תוואי השטח היה בעייתי לחקלאות, חוסר נכונות של הערבים למכור קרקעות, בעיות ביטחוניות וחוסר נגישות של יישובי ההר. כל אלו הביאו את יוסף ויץ, מנהל מחלקת הקרקעות והייעור בקק״ל דאז בהשראתו של לוי אשכול, מנהל המחלקה להתיישבות וגזבר הסוכנות דאז, להגיית רעיון הקמת כפרי עבודה שמטרתם להכשיר את המרחב להתיישבות חקלאית.

ואכן, בשנת 1955 הוקם שגב (לימים עצמון-שגב; השם "שגב" נישאר על כנו ליישוב שניבנה עבור גרעין עצמון, אך לבקשת היישוב, הוסף השם עצמון לשם הישוב שגב) ככפר עבודה להתיישבות חקלאית. מרבית תושבי שגב היו עולים ללא הכשרה חקלאית להקמת התיישבות, דבר שהיה בעייתי לקידום רעיונו של יוסף ויץ. יחד עם ההעדר הכשרה, קשיי נגישות, קשיים חברתיים וכלכליים, ובעיקר עקב התעקשותו של ויץ להקמת התיישבות חקלאית למרות העדר קרקע מספקת לעיבוד חקלאי, הביאו להתפרקות שגב בשנות השבעים.

תושבי שגב הבינו כבר אז שיש לצמצם את ההסתמכות על החקלאות ולפתח עבודה בתחומים אחרים, כמו תעשייה ומלאכה, אך רק בשנות השישים, לאחר שלא הייתה התקדמות בהקמת ההתיישבות הכפרית בגליל ולאור הקשיים שבהם הישוב נתקל באזור, עלה הרעיון שפותח ע"י הפרופ' רענן וייץ במסגרת המרכז לחקר ההתיישבות ברחובות, להקמת הכפרים התעשייתיים שהתבססותם תהייה על תעשייה, מלאכה, תיירות וענפי חקלאות היכן שהדבר מתאפשר. תכנון זה התייחס לצורך בהקמת "גושי" התיישבות בני 6 כפרים לפחות (כ-200 משפחות בכל יישוב) ולימים, בעזרת מתכנני חבל הצפון במחלקה להתיישבות, הפכה ל"תכנית גוש שגב".

יחד עם הניסיוניות הראשונים להקמת כפרי תעשייה התארגנו גופי התיישבות אחדים שלא רצו לקבל את עקרונות השיתוף של כפרי התעשייה, כמו גרעין יובלים (לימים ישוב יובלים), ויצרו את הישובים הקהילתיים המבוססים על יחידות משפחתיות עצמאיות ועל יוממות, נסיעה בכל יום למקומות עבודה מחוץ לישוב. היוממות היוותה בעיה בעיני המחלקה להתיישבות, כי בתקופה זו היה צורך בנוכחות של אוכלוסייה לאורך כל שעות היממה, ולכן החלו בהקמה של כפי תעשייה באזור. בפועל, הוקמו במקביל גם כפרי תעשייה וגם ישובים קהילתיים, תחילה במחנות זמניים בקרבת האזור ורק לאחר מספר שנים עברו לאתר הקבוע שלהם במשגב.

בשנת 1982 לאחר שכבר הוקמו הישובים ~~null:שכניה, קורנית, מנוף, יעד, יודפת, יובלים ושגב-עצמון, רקפת, שורשים, גילון, צורית, מצפה אבי"ב, מורשת, טל-אל והררית בגוש שגב, וכן הישובים: תובל, פלך, כישור, לבון בגוש תפן, לוטם, מורן, מעלה צביה, כמון ומכמנים בגוש צלמון (האחרונים במסגרת "תכנית המצפים"), חלקם ככפרים שיתופיים ו
היסטוריה משגב